Pisemne zapytanie E-1625/09 skierował: Richard Corbett (PSE) do Rady. Prezydencja czeska i siedziba Parlamentu Europejskiego