Pisemne zapytanie E-012128/11 Georgios Papanikolaou (PPE) do Komisji. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu w Grecji