Pisemne zapytanie E-4571/07 skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji. budżetu na rok 2007