Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 stycznia 2021 r.$