Zadeva T-104/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 22. novembra 2005 — Degussa Initiators proti Komisiji