Zaak T-104/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 22 november 2005 — Degussa Initiators tegen Commissie