Писмен въпрос E-7331/10 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Зони и стикери за ниски емисии