Decyzja Komisji z dnia 16/08/2010 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5947 - SILVER LAKE / CIE / MULTIPLAN HOLDINGS) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)