Sag C-151/05: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 7. november 2006 — F. Weissheimer Malzfabrik mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland)