Kommissionens forordning (EØF) nr. 466/87 af 13. februar 1987 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris