Písomná otázka P-9026/10 Christian Engström (Verts/ALE) Komisii. ACTA – spoločné úsilie zo strany podnikateľských kruhov