Pisemne zapytanie E-009740/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) do Komisji. Środki EFRR dla regionu Kampanii