Pisemne zapytanie E-010447/11 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) do Komisji. Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – zamknięcie palestyńskich organizacji pozarządowych we Wschodniej Jerozolimie