Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия