Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/459 z dnia 19 marca 2015 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2016 r. dotyczącego osób młodych na rynku pracy przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 Tekst mający znaczenie dla EOG