Asia C-33/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.7.2012 (Korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — A Oy:n vireille panema asia (Kuudes direktiivi — Vapautukset — 15 artiklan 6 alakohta — Pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä vastiketta vastaan harjoittavan lentoyhtiön käyttämien ilma-alusten luovutusten vapauttaminen — Ilma-alusten luovuttaminen toimijalle, joka antaa ne tällaisen yhtiön käytettäviksi — Käsite ”kansainvälinen lentoliikenne vastiketta vastaan” — Tilauslennot)