Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/JV) (Text s významem pro EHP) 2020/C 203/02