Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, RepublikiCypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Slowenii i Republiki Slowackiej oraz dostosowań wTraktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej - Załącznik VIII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Łotwa - 6. Polityka transportowa