Písomná otázka E-1003/10 Martin Ehrenhauser (NI) Komisii. Videokonferencie ako úsporná alternatíva k misiám