Pisemne zapytanie E-002828/11 Andreas Mölzer (NI) do Komisji. WP/Wysoka Przedstawiciel – grupy bojowe UE