Bylos T-624/15, T-694/15 ir T-704/15: 2019 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Food ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Arbitražo teismo, įsteigto kuruojant Tarptautiniam investicinių ginčų sprendimo centrui (ICSID), priimtas sprendimas — Žalos atlyginimo priteisimas tam tikriems ūkio subjektams — Sprendimas, kuriame pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti — Komisijos kompetencija)