Ettepanek: Nõukogu otsus Euroopa Liidu seisukoha kohta seoses ettepanekuga muuta Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks sageli kasutatavaid lähteaineid ja muid aineid käsitleva lepingu A lisa