Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4585 – BMW INTEC/DEKRA Südleasing SERVICES) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP