SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat stanu przygotowań do pełnego wdrożenia nowych podstaw prawnych dla Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) zgodnie z art. 66 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1861 oraz art. 79 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1862