KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Schengenin tietojärjestelmän (SIS) uuden oikeusperustan täysimääräisen täytäntöönpanon valmistelujen tilanteesta asetuksen (EU) 2018/1861 66 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (EU) 2018/1862 79 artiklan 4 kohdan mukaisesti