Uredba Komisije (EU) 2018/627 z dne 20. aprila 2018 o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (Besedilo velja za EGP. )$