Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9449 – VAG/Varta (Consumer Battery, Chargers and Portable Power and Lighting Business)) (Tekst mający znaczenie dla EOG)2019/C 356/08