Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9449 – VAG / Varta (Consumer Battery, Chargres and Portable Power and Lighting Business)) (Dokuments attiecas uz EEZ)2019/C 356/08