Paziņojums par atklātajiem konkursiem — Ārsti (AD 11) — EPSO/AD/308/15 – Brisele — EPSO/AD/309/15 – Luksemburga un Ispra