Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Evropsko-středomořskou prozatímní dohodou o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu č. 3 k uvedené dohodě týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce novým protokolem, který, pokud jde o pravidla původu, odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu