Decyzja Komisji z dnia 06/06/2013 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6909 - QATAR INVESTMENT AUTHORITY/ KINGDOM HOLDING COMPANY / FRHI HOLDINGS) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)