Συσταση αριθ. 1/2018 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, της 27ης Δεκεμβρίου 2018, με την οποία εγκρίνεται η παράταση του σχεδίου δράσης ΕΕ-Ισραήλ [2019/106]