Presuda Općeg suda (osmo prošireno vijeće) od 16. prosinca 2020.$