a school of fish

Maritieme Zaken en Visserij

Het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij zet zich in voor de ontwikkeling van de Europese maritieme economie, duurzame visserij, een stabiele aanvoer van visserijproducten, gezonde zeeën en welvarende kustgemeenschappen, in het belang van de Europeanen van nu en van toekomstige generaties.

Het streeft daarom naar een geïntegreerde aanpak in alle sectoren van het maritiem beleid, die gericht is op het stimuleren van de blauwe economie. Daarnaast houdt het zich bezig met de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid, de hoeksteen van onze inzet voor een duurzame exploitatie van de visbestanden.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.