This page shows the 10 priorities like cogs

Tien prioriteiten voor Europa

De Europese Unie staat voor ongeziene uitdagingen. Wij worden niet alleen geconfronteerd met hoge werkloosheid, trage economische groei, economische onzekerheid en een enorme investeringskloof maar ook met migratiedruk, milieu- en veiligheidsproblemen en instabiliteit in de buurlanden. Om die uitdagingen aan te gaan, heeft de Commissie van Jean-Claude Juncker 10 prioriteiten gekozen waaraan de EU-instellingen de meeste aandacht moeten geven. De publicaties hieronder leggen uit wat de EU op die prioritaire gebieden doet, waarom de inbreng van de EU belangrijk is en wat de resultaten zijn.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.