Logo’s - Over het Bureau voor publicaties

Dockbar

Logos and banners title

Logo's van het Publicatiebureau

U mag de logo's van het Publicatiebureau alleen gebruiken als:

— u daarvoor vooraf toestemming heeft gevraagd en gekregen

— u als gebruiker niet kan worden verward met het Publicatiebureau

— u de logo's niet gebruikt voor doeleinden of activiteiten die onverenigbaar zijn met de beginselen en doelstellingen van de Europese Unie

— u de logo’s niet gebruikt om te suggereren dat het Publicatiebureau achter uw doelstellingen of activiteiten zou staan.

U dient uw verzoek om toestemming voor het gebruik van onze logo’s te sturen naar op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

EU law and publications logo

Logo van EU-wetgeving en -publicaties

 
 

EUR-Lex logos

Logo's van EUR-Lex

 
 

EU Publications logo

EU Publications logos

EU Publications logo
 
 

Ted logos

Logo's van TED

EU Whoiswho logos

Logos's van EU Whoiswho