Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie 

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie (Publicatiebureau), gevestigd in Luxemburg, is een interinstitutioneel bureau dat tot taak heeft de publicaties van de instellingen van de Europese Unie uit te geven (Besluit 2009/496/EG, Euratom). Het produceert en verspreidt juridische en algemene publicaties in verschillende gedrukte en elektronische formaten. Het beheert ook een aantal websites waar burgers, overheden en bedrijven officiële informatie van de EU kunnen vinden, waaronder EUR-Lex, het opendataportaal van de EU, EU-publicaties, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS. Bovendien zorgt het ervoor dat inhoud die de instellingen en organen van de EU produceren, duurzaam wordt bewaard.