Onze organisatie - Over het Bureau voor publicaties

Dockbar

Our organisation - Management Committe

Directiecomité

Het Bureau wordt geleid door zijn directeur overeenkomstig de door een Directiecomité vastgestelde strategische richtsnoeren (Besluit 2009/496/EG, Euratom).

Parlement

Houder Klaus WELLE 
Plaatsvervangers Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Raad

Houder Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Plaatsvervangers Reijo Kemppinen / Inga Rosinska / Nicole Bayer / Sally Bliss
 

Commissie

Houder Ilze JUHANSONE 
Plaatsvervanger Pascal LEARDINI / Michael Wimmer / Aleksandra Kulas
 

Hof van Justitie

Houder Alfredo CALOT ESCOBAR
Plaatsvervanger Marc Schauss / Andrew Paton
 

Rekenkamer

Houder Zacharias KOLIAS
Plaatsvervangers Christine Stark / Bettina Milewski
 

Europees Economisch en Sociaal Comité

Houder Gianluca BRUNETTI
Plaatsvervanger Eleonora Di Nicolantonio 
 

Comité van de Regio's

(Chair of the Management Committee: Committee of the Regions)

Houder Petr BLIZKOVSKY
Plaatsvervangers Pedro CERVILLA / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Europese Centrale Bank (waarnemer)

Houder Valérie SAINTOT
Plaatsvervangers Metoda Paternosc-Bajec / Tatyana Filipova / Anna Heckler