Zaak C-415/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 juli 2013 door Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 14 mei 2013 in zaak T-19/12, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) — Impexmetal$