Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7840 — LetterOne Holdings/E.ON E&P Norge) (Voor de EER relevante tekst)