Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 172, 7 juli 1995