Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 235, 10 september 1991