Cauza F-129/12: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2012 — CH/Parlamentul European