Sag C-381/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Cluj (Rumænien) den 15. maj 2019 — SC Banca E S.A. mod G.D.