Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9922 – GHO/MIC/Envision) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 273/04