Conclusie van advocaat-generaal M. Campos Sánchez-Bordona van 2 maart 2017.