2004/702/EB: 2004 m. liepos 19 d. Jungtinio komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą, sprendimas Nr. 28/2004, dėl Atitikties įvertinimo tarnybos sąrašo pagal elektromagnetinio suderinamumo sektorių priedą