Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, P 3, 16 januari 1959