Schriftelijke vraag E-2326/10 van Andreas Mölzer (NI) aan de Commissie. Ontwikkelingshulp voor Afrikaanse landen