Sklep Sveta (EU) 2020/1430 z dne 6. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (Besedilo velja za EGP)